(030) 608 00 08 info@cubiceyes.com

Op aanraden van de NVM zijn in de koopakte eengezinswoning artikel 12 Energielabel en in de koopakte appartementsrecht artikel 15 Energielabel uitgebreid met een toelichting over de toekomst van energielabels in 2015. De nieuwe tekst van de artikelen is hieronder te lezen:

12/15.1. Aan deze koopovereenkomst is wel een/geen kopie van een energielabel gehecht. Indien het origineel aanwezig is wordt dit bij de eigendomsoverdracht/juridische overdracht overhandigd door de verkoper aan de koper.

12/15.2. Vanaf 1 januari 2015 zal de rijksoverheid een voorlopig energielabel afgeven voor iedere woning in Nederland. Verkoper is vanaf die datum verplicht dit voorlopige label vòòr de eigendomsoverdracht/juridische overdracht definitief te laten maken. Het niet hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van verkoper.

12/15.3. De aan het definitief maken verbonden kosten komen voor rekening van verkoper.