(030) 608 00 08 info@cubiceyes.com

Release EyeMove 3.8

Versie 3.8 van EyeMove is donderdag 30 juli uitgerold en bevat verbeteringen voor de volgende onderdelen:

  1. Matchen
  2. Nieuwsbrieven
  3. Snellere invoer
  4. Diverse kleine fixes

Matchen

De belangrijkste aanpassing aan de match is dat er beter wordt gekeken naar de opgegeven zoekprofielen. Voorheen waren er een aantal velden waar bij het matchen geen rekening mee werd gehouden zoals “lengte/diepte tuin”, “oppervlakte tuin”, “capaciteit garage”, “inhoud woning”, “woonlaag”, “perceeloppervlak”, “lift”, “permanente bewoning”, “zwembad”, “slaapkamer op de begane grond” en “badkamer op de begane grond”. Al deze velden worden nu gebruikt om te bepalen of een woning wel of niet gematcht zal worden.

Bij de velden waarbij een keuze gemaakt kan worden tussen “Gewenst”, “Niet Belangrijk” en “Vereist” zal het veld als een hard criterium voor de match worden meegenomen op het moment dat het veld op “Vereist” is gezet. Ook de velden voor “Recreatiewoning” en “Bouwgrond” worden omgezet naar harde matchcriteria.

Verder wordt het mogelijk gemaakt om de matchmail te versturen naar meerdere e-mailadressen van het type “Matchmail” en wordt er een gecombineerd formulier toegevoegd waar in één keer het het hele zoekprofiel van de relatie kan worden aangemaakt.

Nieuwsbrieven

Bij de nieuwsbrieven zijn er verschillende grote aanpassingen. Zo wordt het mogelijk gemaakt om alle gangbare accolade-velden te gebruiken in de templates die ook al gebruikt konden worden bij het versturen van losse e-mails naar de relaties. Ook is er de mogelijkheid om meerdere doelgroepen te maken met het type “Nieuwsbrief”. Bij het uitschrijven voor een nieuwsbrief kan de relatie er dan zelf voor kiezen om zich uit te schrijven voor een specifieke nieuwsbrief of voor alle nieuwsbrieven die worden aangeboden.

Speciaal voor nieuwbouw-makelaars en projectontwikkelaars is er de mogelijkheid om een doelgroep aan een project te koppelen. Bij het project wordt er een knop toegevoegd om direct een nieuwsbrief te versturen voor dat project waarbij de geïnteresseerden uit de juiste doelgroep en het project automatisch worden gekoppeld zonder dat er opnieuw een selectie gemaakt hoeft te worden.

Er wordt na de release eveneens een meetpixel meegestuurd met de “gewone” e-mails aan de relaties zodat in de historie vermeld kan worden of een e-mail is gelezen. Tot slot is ook de rapportage verstuurde nieuwsbrieven aangepast om de meegestuurde bijlagen ook te tonen.

Snellere invoer

BOG-object
Er zijn verschillende aanpassingen gedaan om de invoer in EyeMove sneller te laten verlopen en om informatie sneller beschikbaar te maken. Zo was bijvoorbeeld bij het koppelen van een woning of relatie aan een afspraak of taak het al mogelijk om een relatie of woning die nog niet voorkwam direct in te voeren. Dat is nu ook mogelijk bij het koppelen van een BOG-object.

Geïnteresseerden
Bij de invoer van een nieuwe relatie kan direct een woning, bog-object of project worden gekozen om de relatie vast te leggen als geïnteresseerde.

Uitgebreide rapportages
Bij uitgebreide rapportages wordt een knop toegevoegd om in één keer alle velden te selecteren.

Batch upload
Bij aankoopwoningen en -bog-objecten is een batch upload toegevoegd voor documenten.

Batch verwijderen
Bij woningfoto’s wordt de mogelijkheid toegevoegd om meerdere foto’s in één keer te verwijderen.

Biedingen
Bij biedingen wordt automatisch de relatie gekoppeld wanneer er een tegenbod wordt gedaan in een biedingentraject waar beide partijen bekend zijn. Ook wordt een actieve bieding vanaf de nieuwe release direct op de dossierkaarten getoond zodat de status beter inzichtelijk is.

Optiewaarden
Op plekken waar in één veld meerdere waarden kunnen worden gekozen kunnen met een klik alle waarden worden gekozen. Dit is vooral handig bij EyeMoves met meerdere vestigingen waar bijvoorbeeld een nieuw template aangemaakt moet worden voor alle vestigingen.

Koopaktes
Het maken van een koopakte en een eindnota is mogelijk gemaakt zonder dat er eerst een transactie hoeft te worden ingevuld.

Overleden relaties
Bij relaties wordt een knop toegevoegd waarmee aangegeven kan worden dat een relatie is overleden. Hierbij wordt een melding gemaakt in de historie en wordt de burgerlijke staat van de relatie en de partner aangepast.

Vervolgacties afspraken en taken
Tot slot wordt bij afspraken en taken de mogelijkheid geboden om bij het opslaan direct de afspraak of taak compleet te zetten, door te zetten of een follow-up taak te maken.